+90 216 526 38 58

+90 216 526 38 58

info@hakantorna.com

Şartlandırıcılar

ŞARTLANDIRICILAR

Şartlandırıcı Nedir

Pnömatik sistemler hava ihtiyaçlarını, dönüşüm sistemleri hariç atmosferden karşılamaktadır. Hava şartlarına bağlı olarak atmosferdeki hava saf değildir. Atmosferdeki havanın içerisinde nem, toz parçacıkları, kimyasal artıklar ve çeşitli gazlar bulunur. Bunların hava içerisindeki oranı, havanın alındığı yer ve ortama bağlıdır. Kış aylarında alınan havanın içindeki yabancı maddeler ile yaz aylarında alınan havanın içindeki yabancı madde oranları farklıdır. Bütün bu istenmeyen parçalar pnömatik elemanların çalışma yüzeylerine zarar vermekte, bu sayede verimsiz çalışmayı, ömür kısalmasını ve yüksek sürtünme kuvvetlerinden kaynaklanan enerji kayıplarını beraberinde getirmektedir. Bütün bu zararlar da açık olarak göstermektedir ki basınçlı hava pnömatik sistemin şartlarına uygun özelliklerde ve kullanıldığı noktada maksimum düzeyde temiz olmalıdır. Ayrıca pnömatik sistemlerde kullandığımız elemanlarında havanın kirlenmesi üzerinde etkisi vardır. Pnömatik sistemlerde problemlerin büyük bir kısmı kullanılan havanın kirli olmasından kaynaklanmaktadır. Havanın kirli olmasının sebepleri ise; • Çalışma ortamındaki toz, gaz ve nem miktarı • Çalışma ortamında yapılan bakım onarım ve temizlik çalışmaları sonucunda hava hatlarının içerisine kaçan çapaklar ve yapılan işten kalan atıklar. • Bakımı yapılmayan eski borulardan kopan metal parçacıkları ve pas parçacıkları • Emiş hattındaki filtrenin uygun seçilmemesinden dolayı sisteme gelen büyük katı parçacıklar. • Kompresör yağ kalıntıları, olarak örneklendirebiliriz. Pnömatik bir sistemde basınçlı havanın kalitesinin bozulmasında birçok faktörün etkisi vardır ve sistemin uzun ömürlü, verimli çalışması açısından bu faktörlerin her birinin tek tek belirlenmesi gerekmektedir. İncelemeye ilk olarak havanın sisteme dâhil edildiği ilk noktadan yani kompresörden başlamak gerekmektedir. Kompresörün içinde bulunduğu ortam havanın kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Aslına bakarsanız herhangi bir kademeli kompresörün kendisi dahi karbon artıkları oluşturmakta hatta vidalı kompresörler bile eğer uygun şartlarda çalışmıyorsa contalara büyük ölçüde zarar veren karbonize yağın oluşmasını sağlamaktadırlar. Bu nedenle kompresörün çalıştığı ortamın sürekli olarak temiz hava barındırması sağlanmalı ve buna ek olarak kompresörün periyodik bakımı ihmal edilmeden yapılmalıdır. Havanın kalitesini etkileyen önemli bir faktör de hava dağıtım sistemidir. Düzgün olarak planlanmış ve tasarlanmış bir sistem öncelikli olarak şu özelliklere sahip olmalıdır; • Boru hatları ring şeklinde tasarlanmalıdır. • Ara tanklar bulundurmalıdır. • Karbon artıklarını barındıran eski sistemlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. • Tüm sistem elemanları doğru olarak boyutlandırılmış ve seçilmiş olmalıdır.

 

Yuvarlak Tip Şartlandırıcı

Yuvarlak Tip Şartlandırıcı

Kare Tip Şartlandırıcı

Kare Tip Şartlandırıcı

Göster
Gizle